Dodaj ogłoszenie
Polityka prywatności

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis Salio.com.pl  zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników,

oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić

następującą Politykę Prywatności.


 

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez


Serwis 
Salio.com.pl  problemów ochrony prywatności w Internecie.


Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach,

obowiązujące w Serwisie 
Salio.com.pl

 

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum

wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są

udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i

oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez

podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie w/w. informacji następuje wyłącznie na

żądanie uprawnionych do tego organów Państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych

dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.


 

Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych

osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz

prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.


 

Serwis Salio.com.pl deklaruje:
 

- zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i

usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych

osobowych


​- zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników

administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie

problematyki bezpieczeństwa tych danych;

- zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych

osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych

oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;

- zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi

do ochrony danych osobowych.


Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej

klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których

dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii

wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę


Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne,

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:


 

- zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

- zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

- przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,

- zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nie respektujące

przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą,

sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 


Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych

z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w

żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis

wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają

użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je

odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą

wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla

naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści

najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i

zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą

danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do

instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów,

nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne

serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie

informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 


Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest

dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały

usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom

najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń

zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

 


Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi

kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych

wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do

funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu serwisu) bądź też treści reklamowe

związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się

kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektrornicznej oraz poprzez zamieszczanie

informacji w Serwisie.

 


Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami

serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej

Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie,

albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są

o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@
Salio.com.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące Polityki  Plików Cookies.
 


Czym są pliki „cookies”?
 


Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić

stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu

końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?
 


Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji

użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób

użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z

wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 


Jakich plików „cookies” używamy?
 


Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami

tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają

na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do

momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 


Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym 

użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 


Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 


Usuwanie plików „cookies”
 


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza

umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w

taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej.

 

Reklama